Etykieta w sieci !

      Nasza szkoła  stwarzania uczniom warunki do nabywania wiedzy
i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów
z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki oraz przygotowuje ich do dokonywania świadomych
i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w internecie, krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, nawiązywania
i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci. Uczniowie zapoznali się na lekcjach
z bezpieczeństwem w sieci i cyberprzemocą.

MEN o cyberprzemocy

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/cyberbezpieczenstwo-w-szkolach-list-minister-edukacji-narodowej.html

http://www.rp.pl/Zadania/303219952-Bezpieczenstwo-dzieci-w-internecie—-MEN-chce-pogadanek-w-szkolach.html