„Świat ulubionych bajek”

20 maja został rozstrzygnięty szkolny konkurs plastyczny pt. „Świat ulubionych bajek”.

Konkurs adresowany był do uczniów klas I-III. Prace młodych plastyków były wykonane na wysokim poziomie. Wszystkie najciekawsze prace zostały nagrodzone dyplomami, nagrodami rzeczowymi oraz słodkimi upominkami.