SPRAWOZDANIE ZE SZKOLNO-PARAFIALNEGO WOLONTARIATU  W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

SPRAWOZDANIE ZE SZKOLNO-PARAFIALNEGO WOLONTARIATU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
W roku szkolnym 2018/2019 szkolno – parafialne koło wolontariatu przeprowadziło we wrześniu pierwsze spotkanie, którego celem było zapoznanie nowych osób
z działalnością wolontariatu. Do koła zapisało się 70  osób ze Szkoły Podstawowej
nr 9 i Gimnazjum. Wolontariusze podpisali deklaracje wolontariusza. Stworzyła się również rada Wolontariuszy, którą przewodnicząca była Karina z III b Gimnazjum.
W ramach działalności wolontariatu w roku 2018/2019, gdzie główny  nacisk był na wychowanie do wartości, przeprowadzone zostały następujące akcje i zbiórki:

Rok 2018/2019

 • Zbiórka przyborów szkolnych dla domu dziecka
  w Sarnowie. 10-24.09.2018 r.

Dary zostały przekazane do domu dziecka w Sarnowie. 01.10.2018 r.

 • Organizacja akcji wolontariackiej – zbiórka „Pełna miska dla schroniska”.
  03-21.09.2018 r. Artykuły zostały zawiezione do Urzędu Miejskiego w Będzinie. Dzieci dostały nagrody za zaangażowanie w akcję.
 • Udział w projekcje diecezji sosnowieckiej „Kino z duszą”. Zachęcanie wolontariuszy do oglądania cyklicznych seansy kinowych, w każdą pierwszą środę miesiąca, które przekazują filmy z wartościami – październik film pt.; „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie”. 10. 2018 r.
 • Współpraca z diecezją sosnowiecką. Wyjazd do „Kina wokół Wartości”, na film pt.: „Jutro będziemy szczęśliwsi”.09. 2018 r.
 • Pomoc w olimpiadzie dla osób niepełnosprawnych organizowanej w Szkole Podstawowej nr 9 „Druga Szansa”, w której wolontariusze wraz z zaproszonymi innymi wolontariuszami, pomagali przy przeprowadzaniu zabaw dla zaproszonych. W olimpiadzie uczestniczyły wszystkie miasta i gminy wchodzące w skład Powiatu Będzińskiego oraz powiatowe szkoły specjalne, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej oraz stowarzyszenia zrzeszające osoby niepełnosprawne z całego powiatu. 28.09.2018 r.
 • Udział w „IX Łagiskim Pikniku Rodzinnym”. 29.09.2018 r.
 • Organizacja akcji wolontariackiej – zbiórka makulatury. Październik 2018 r. Pozyskane środki finansowe ze sprzedaży makulatury, zostaną przekazane na remont szatni w szkole.
 • Udział wolontariuszy w 11 rajdzie na Górę św. Dorotki. 10.10.2018 r.
 • Współorganizacja XVIII Diecezjalnego Konkursu Biblijny dla gimnazjumetap szkolny. „Błogosławiony, który odczytuje, i ci, którzy słuchają słów proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane” (Ap1,3). 15.11.2018 r.
 • Współorganizacja i udział wolontariuszy w konkursie „Mam talent”. 28.11.2018 r.
 • Współudział w akcji charytatywnej „Motomikołaje”. 20-28.11.2018 r. Stowarzyszenie „Dawcy uśmiechu”. Zbiórka słodyczy, maskotek i środków czystości dla domów dziecka.
 • Udział w akcji zbiórka dla schroniska w Zawierciu. 29.11.2018 r.-12.12.2018 r. Współpraca
  z ZHP.
 • Udział wolontariuszy w akcji w „Biedronce”. Zbiórka artykułów żywnościowych.
  07-08.12.2018 r.
 • Udział, w XVIII Diecezjalnym Konkursie Biblijnym dla gimnazjum – etap dekanalny. „Błogosławiony, który odczytuje, i ci, którzy słuchają słów proroctwa, a strzegą tego, co
  w nim napisane”.
  (Ap1,3). 10.01.2019 r.
 • Współorganizacja „Balu karnawałowego” dla klas 0-3. Wolontariusze udekorowali aule na bal. 01.02.2019 r.
 • Zbiórka artykułów szkolnych dla dzieci niepełnosprawnych. Nawiązanie współpracy
  z Fundacją Barbary Chrobak „Dobro Dziecka – Cel Najwyższy” i Szkołą Podstawową nr 27 w Sosnowcu. 11-28.03.2019 r.
 • Zbiórka „Kapcie dla dziadka”. 18-31.03.2019 r.
 • Współpraca ze stowarzyszeniem „Dobre Ręce” – zachęcanie przez wolontariuszy wpłacania 1% podatku na rzecz stowarzyszenia. Marzec 2019 r.
 • Akcja „Dar juniora dla seniora”. Zbiórka wielkopostna. 06.03.2019 r. – 17.04.2019 r.
 • Sprzedaż kartek wielkanocnych. Zbiórka na szatnie szkolne. Marzec 2019 r
 • Udział w akcji „Biedronka”. Zbiórka artykułów żywnościowych. 29-30.03.2019 r.
 • Udział w akcji wolontariackiej „Pro-Salute”. Happening Żonkilowy. 30-31.03.2019 r.
 • Udział wolontariuszy w opiece nad uczniem, na przerwie,
  z klasy 1. Marzec/czerwiec 2019 r.
 • Udział w zbiórce na świątynie Opatrzności Bożej
  w Warszawie. 02.06.2019 r
 • Rozdanie wolontariuszom klasy 3 gimnazjum i ósmych klas, zaświadczeń wolontariackich. 19.06.2019 r.

Related News

Wszelkie prawa zastrzeżone © mzs4.bedzin.pl