Stop SMOG !!!

W naszej szkole prowadzimy działania antysmogowe :
1 . Przeprowadzenie pogadanek w klasach 1 – 8 na temat szkodliwości smogu
2 . Zorganizowanie konkursu plastycznego w klasach 1 – 3 o przeciwdziałaniu smogowi
3 . Zorganizowanie konkursu plastycznego w klasach 4 – 8 – grafika dotycząca smogu
4 . Konkurs na lekcjach plastyki – pejzaż/ krajobraz ze smogiem w tle
5 . Konkurs na lekcjach biologii dotyczący projektowania i ozdabiania masek antysmogowych
6 . Wycieczka do elektrowni Łagisza – Tauron
7. Tablica informacyjna dla uczniów i rodziców