Prawidłowa postawa ciała – ważna sprawa !!!

Uczniowie naszej szkoły mieli pogadankę o zdrowiu i zajęcia korygujące wady postawy z Panią rehabilitantką Marią Łebzuch – Segiet.
Celem cyklicznych spotkań jest wytworzenie u uczniów nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała i umiejętne stosowanie go w życiu codziennym.