Spotkanie z policjantem i dzielnicowym dla uczniów klas III gimnazjum

Spotkanie z policjantem i dzielnicowym dla uczniów klas III gimnazjum.
Dzisiaj uczniowie klas III mieli okazję odbyć spotkanie z przedstawicielami policji. Jego celem było uświadomienie młodzieży jakie mogą być konsekwencje złego postępowania i co za nie grozi nieletnim. Nieznajomość prawa nie zwalnia bowiem z jego przestrzegania. Policjanci przytoczyli wiele przykładów z życia młodych ludzi, które mogą być dla nich przyczyną kłopotów: wagary, kradzieże, wymuszenia, pobicia, szkalowanie w mediach społecznościowych, wulgaryzmy. Wyjaśnili też różnicę miedzy wykroczeniem, a przestępstwem. Wszystko po to ,by młodzi ludzie mieli świadomość, że wieku 13-17 lat już ponosi się odpowiedzialność za swoje czyny.