Spotkanie uczniów klas pierwszych z policjantem

W dniu 4 września 2018 r. w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” organizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Będzinie odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z asp. sztab. Urszulą Cichopek. Podczas spotkania przypomniane zostały zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zwrócono uwagę na konieczność noszenia odblasków oraz przestrzeżono najmłodszych przed zabawami w pobliżu jezdni. Pani aspirant zwróciła uwagę na konieczność korzystania z fotelików i zapinania pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem. Cykliczne spotkania organizowane w naszej szkole z policją wpływają na poprawę bezpieczeństwa dzieci w szkole jak i w drodze do niej.