Każdy wtorek 16:30 – czas zuchów i harcerzy !

Odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne zuchów i harcerzy. Jak zwykle było cudownie.
Zapraszamy wszystkich chętnych do zuchówki / harcówki w każdy worek o 16.30.