„Ślubowania nadszedł czas, uczniem będzie każdy z nas”.

Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego uroczystość ta miała bardzo podniosły, a zarazem radosny charakter.

27 września,  uczniowie klasy pierwszej, ubrani w stroje galowe, niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości – pasowanie na ucznia.

Najpierw jednak uczniowie zaprezentowali przygotowany przez siebie program artystyczny. Pochwalili się swoimi talentami: recytowali wiersze
i śpiewali piosenki, a nawet tańczyli. Wykazali się wiedzą, jaką już zdobyli w szkole. Po nim przedstawiciele klas pierwszych złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły. Ślubowali sumiennie wywiązywać się z uczniowskich obowiązków i przynosić szkole dumę. Po ślubowaniu pani dyrektor  Małgorzata Wójcik  dokonała aktu pasowania na ucznia a, pani wicedyrektor Renata Baldy wręczyła uczniom pamiątkowe dyplomy.

Na zakończenie uroczystości życzenia i prezent w postaci symbolicznego rogu obfitości przekazali przybyli goście: Wiceprezydent Miasta Będzina pani Anna Drzewiecka, Przewodniczący Rady Miasta Będzina pan Krzysztof Dudziński i Naczelnik Wydziału Oświaty pan Roman Goczoł.

Ten dzień nasi najmłodsi uczniowie będą na pewno długo pamiętać.