Rok 2019 – rokiem Moniuszki

Rok 2019 – rokiem Moniuszki
Z okazji 200 rocznicy urodzin artysty
uczniowie na lekcji plastyki wykonywali prace plastyczne inspirowane słuchaniem muzyki Moniuszki