Rekrutacja do przedszkola

Zasady rekrutacji do prowadzonych przez miasto Będzin
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019

 

http://www.bedzin.pl/strona-333-rekrutacja_do_przedszkoli.html

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające prowadzone są w terminach określonych w zarządzeniu Nr 0050.30.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18 stycznia 2018 roku

 

załączniki:

Placówki wychowania przedszkolnego w Będzinie w roku szkolnym 2018-2019

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego 2018

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o rodzeństwie kandydata

Oświadczenie o pobieraniu nauki, zatrudnieniu

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola