Przyjazna biblioteka

Przyjazna biblioteka

Dnia 16.01.2018 roku dzieci z oddziału przedszkolnego wybrały się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łagiszy. Uczniowie wysłuchali ciekawej historii, obejrzeli bogaty księgozbiór a następnie wykonali zimową pracę plastyczną. Przedszkolaki obiecały, że wrócą do biblioteki wspólnie z rodzicami aby wypożyczyć książki.