Projekty

W związku z tegorocznymi kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020, nasza szkoła włączyła się do realizacji różnych projektów m.in. Szkoła Pozytywnego Myślenia. Program ten polega na wsparciu uczniów w zakresie zdrowia psychicznego . W tym roku nasi uczniowie (klasa I B oraz grupa przedszkolna) zostali również przeszkoleni przez uczniów ZSOiT w Wojkowicach w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Zostali również poinformowani jak należy się zachowywać,by samemu czuć się bezpiecznie. W ramach profilaktyki uzależnień, uczniowie klas VII oraz VIII byli uczestnikami warsztatów na temat dopalaczy i e-papierosów.
W ostatnim tygodniu lutego,zostanie także przeprowadzony konkurs wiedzy profilaktycznej dla uczniów klas VII i VIII.