Projekt edukacyjny – świat wartości i kultury

Klasy: IIIa, IIb oraz Oddział Przedszkolny biorą udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym, którego celem jest wprowadzenie dzieci w świat wartości oraz promowanie kultury. Podczas realizacji wybranych zadań tematycznych dzieci poszerzały wiedzę o otaczającym świecie i doskonaliły różnego rodzaju umiejętności. Realizowane zadania wzmocniły poczucie tożsamości narodowej, kulturowej i regionalnej oraz pomogły rozwinąć poczucie estetyki poprzez kontakt ze sztuką.