Procedury – hybrydowy powrót uczniów do szkoły

W czasie nauczania hybrydowego uczniowie przychodzą do szkoły w wyznaczone dni, w pozostałe mają nauczanie zdalne.

Plan do końca maja dla uczniów klas 4-8:
17, 18, 19 maja – nauczanie stacjonarne dla klas 4a, 4b, 6a, 6b ( pozostali uczniowie nauczanie zdalne),
20, 21, 24 maja – nauczanie stacjonarne dla klas 5, 7a, 7b, 7c ( pozostali uczniowie nauczanie zdalne),
28 maja nauczanie stacjonarne dla klas 8a, 8b ( pozostali uczniowie nauczanie zdalne).
Dni 25, 26, 27 maja są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych ze względu na egzaminy ósmoklasistów.
W dniu 31 maja prawdopodobnie wrócą wszyscy uczniowie ( informacje na ten temat zostaną przekazane w późniejszym terminie).

Uczniowie przychodzą do szkoły o ustalonych godzinach:
7.30 – 7.40 uczniowie klas 1,2,3,
7.40 – 7.50 uczniowie klas 4,5,6,
7.50 – 8.00 uczniowie klas 7 i 8.

Wchodzą różnymi wejściami:
– główne ( klasy1,4,8 ),
– od strony hali sportowej – przewiązka ( klasy 2,6,7 ),
– od strony placu zabaw – przewiązka ( klasy 3,5 ).

 

Uczeń wchodzi do szkoły w maseczce. Nakaz ich noszenia obowiązuje również w szatni oraz podczas przerw na korytarzu szkolnym. Uczniowie po wejściu do szkoły dezynfekują ręce oraz zostaje im zmierzona temperatura. Po wyjściu z szatni kierują się do sali, która została przypisana do danej klasy. Uczniowie poszczególnych klas przebywają w wyznaczonych sektorach na korytarzu szkolnym i przebywają na swoim piętrze.

parter – szatnie, świetlica jadalnia
I piętro – kl. 1a, 1b ( sale nr 16,13), 2a, 2b( sale nr 17,14 ), 3a, 3b ( sale nr 19,12),
II piętro – sala 23 ( klasy 4a, 7b), sala 24 ( klasy 6b,7a), sala 25 ( klasy 5, 8a), sala 26 ( klasy 4b, 8b) ,
sala 27 ( klasy 6a, 7c).

Uczniowie mogą wyjść na przerwę, ale poruszają się tylko po wyznaczonej dla danej klasy przestrzeni. O wyznaczonej godzinie uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej schodzą na obiad.

Przerwy obiadowe:
klasy 1,2,3 bez zmian uczniowie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkola korzystają ze stołówki w czasie zajęć lekcyjnych
12.40 – kl. 4a, 4b ( od poniedziałku 17.05. do środy 19.05.),
13.40 – kl. 6a, 6b ( od poniedziałku 17.05. do środy 19.05.),
12.40 – kl. 5, 7c ( od czwartku 20.05. do poniedziałku 24.05),
13.40 – kl. 7a, 7b ( czwartek 20.05. i poniedziałek 24.05.) 11.35 – kl. 7a, 7b ( piątek 21.05.),
12.40 – kl. 8a, 8b ( piątek 28.05.).

Uczniowie wszystkie zajęcia mają w jednej klasie, wyjątek stanowią lekcje informatyki
i j. angielskiego ( podział na grupy) oraz lekcje wychowania fizycznego. Klasy te są dezynfekowane na każdej przerwie. W klasie obowiązują uczniów określone zasady:
– zajmują stałe miejsce przypisane przez nauczyciela,
– nie mogą pożyczać sobie przyborów i podręczników,
– dyżurni systematycznie wietrzą klasę,
– korzystają z płynu dezynfekującego.

Przewóz
poniedziałek
– 7.70
– 12.50, 14.45, 15.35
wtorek
– 7.30
– 12.50, 13.50, 14.45
środa
– 7.30, 6.55
– 12.50, 13.50, 14.45
czwartek
– 7.30, 6.55
– 12.50, 13.50, 14.45
piątek
– 7.30, 6.55
– 12.50, 14.45, 15.35