PPP w Łagiszy SP 9 – Konkurs szkolny

PPP w Łagiszy SP 9 – Konkurs szkolny

1. Konkurs plastyczny – Nauczyciel plastyki

„ Komiks o udzielaniu PPP „

2. Konkurs literacko- muzyczny – nauczyciele j. polskiego wraz z uczniami układają rymowanki, wierszyki o zasadach PPP, a nauczyciel muzyki stworzy muzykę do tekstu

3. Konkurs biologiczo- przyrodniczy – nauczyciel biologii i przyrody na zajęciach wyjaśnia z punktu medycznego konieczność resuscytacji krążeniowo – oddechowej

4. Konkurs RKO – nauczyciel edb , strażak, ratownik, pielęgniarka oraz wf iści nauczą wszystkie dzieci udzielać pierwszej pomocy

5 . Konkurs teorii i praktyki – nauczyciele świetlicy przeprowadzają pogadankę ze specjalnej książki oraz sprawdzają wiadomości i umiejętności .