PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA W KLASIE II B SP

Celem zajęć było nabycie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Po krótkiej pogadance wstępnej, uczniowie dowiedzieli się,
że pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu w celu ochrony życia lub zdrowia.
Wychowankowie ćwiczyli pod opieką pielęgniarki szkolnej
i nauczyciela: ocenę stanu poszkodowanego, jak skutecznie wezwać pomoc, oraz jak postępować przy zatrzymaniu oddechu i krążenia (resuscytacja krążeniowo–oddechowa).

Uczniowie z wielkim zapałem i zaangażowaniem brali udział
w zajęciach. Zajęcia uświadomiły im, jak istotne korzyści płyną
z posiadania umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom potrzebującym.