Ogólnopolski Konkurs  „Siedem Grzechów Głównych”

Rok 2019 otwiera drugą dekadę Ogólnopolskiego Konkursu Siedem Grzechów Głównych.

Więcej info pod linkiem

http://www.palac.art.pl/pl/aktualnosci/siedem-grzechow-glownych-wez-udzial-w-xi-edycji-konkursu

Dziesięcioletnia obecności inicjatywy na mapie wydarzeń artystycznych naszego kraju zaowocowała odkryciem wielu talentów plastycznych i poetyckich. Owoce konkursu prezentowaliśmy szerszej publiczności poprzez m.in.: organizację wystaw czy audycji na antenie stacji radiowych i w lokalnej telewizji, potwierdzając wysoką wrażliwość i niewątpliwy talent autorów. Wydarzenia te, jak również płynące z zewnątrz słowa zachęty, skłoniły nas do kontynuacji podjętego niegdyś zadania i ogłoszenia XI edycji konkursu.

Jak namalować gniew, chciwość, lenistwo?
Jak ująć za pomocą słowa siedem grzechów głównych?

Jeśli masz pomysł na wyrażenie swojego zdania językiem sztuki – weź udział w konkursie! Możesz zaprezentować jeden grzech, wybrane lub wszystkie siedem (pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo). Czekamy na prace obrazujące temat zarówno od strony przyczyny, jak i konsekwencji grzechu.

Czekamy na prace obrazujące temat zarówno od strony przyczyny, jak i konsekwencji grzechu.
Prace proszę oddać do Pani Katechetki Katarzyny Głowacz do 4 marca 2019 roku.
Konkurs jest przeznaczony dla klas IV –VI.
Praca plastyczna jest w dowolnym formacie i w dowolnej formie.
Wiersz jest nieograniczony wersami.

Regulaminy:

Karta zgłoszenia KATEGORIA POEZJA Siedem Grzechów Głównych (2019)
Uczestnik składa prace w 2 formach: papierowej (wydruk – 3 egzemplarze) i zapisu elektronicznego na płycie CD.
1. Wierszy zgłoszonych do konkursu uczestnik nie podpisuje imiennie, koduje je kodem (znakiem literowym/cyfrowym). |
2. Dane osobowe należy zapisać na metryczce zgłoszenia i umieścić w kopercie zawierającej ten sam kod, którym oznaczone są wiersze. Przy godle piszemy wiek,
3. Dodatkowo należy dołączyć zapis wiersza/y na płycie CD (dla łatwiejszej reprodukcji utworu). Płytę oznacza się również tym samym godłem.

Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia KATEGORIA MALARSTWO Siedem Grzechów Głównych (2019)
Każdą pracę należy czytelnie opisać na odwrocie (umieścić metryczkę).
Zabezpieczone przed zniszczeniem prace(prosimy nie rolować prac) wraz z wypełnioną listą zbiorczą należy złożyć w siedzibie organizatora z dopiskiem „Siedem Grzechów Głównych”.
Kategoria malarstwo.
Wzór metryczki dla uczestników indywidualnych i zgłoszeń grupowych. Każda praca musi posiadać trwale umieszczoną metryczkę na odwrocie pracy!

Imię, nazwisko autora pracy……………………………………………………………………………………………………………..
wiek………..………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
tytuł pracy ……………………………………………………………………………………..…………………………………………………
technika……………………..…….. ……………………………………………………………………………………………………………..
adres instytucji typującej pracę …………………………..………………….……………………………………………………….
(w przypadku zgłoszenia indywidualnego kontakt prywatny) e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
telefon ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko nauczyciela/instruktora……………………………………………………………………………………………… data i podpis uczestnika/opiekuna prawego ………………………………………………………………………………………