Opłata za żywienie w miesiącu marzec 2024r.

OPŁATA ZA ŻYWIENIE W MIESIĄCU MARZEC 2024R. WYNOSI: 104,50 ZŁ

Stawka Żywieniowa za obiad dwudaniowy wynosi: 5,50 zł

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI DOKONANIA WPŁATY DO 10 MARCA 2024R.

NA KONTO BANKOWE SZKOŁY: 81 1050 1227 1000 0023 0093 6784

(Z OPISEM: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, MIESIĄC ZA KTÓRY DOKONYWANA JEST WPŁATA)

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE TERMINÓW WPŁAT ZA OBIADY W PRZECIWNYM RAZIE WYDAWANIE OBIADÓW ZOSTANIE WSTRZYMANIE W/G REGULAMINU STOŁÓWKI.