Odpowiedzialność – jedno z kluczowych słów

W dniach 10,11 i 12.04.2018 w naszej szkole odbyły się prelekcje na temat odpowiedzialności karnej nieletnich w klasach IV-VII oraz II gimnazjum. Zajęcia przeprowadzili Pan Romuald Tajer – dzielnicowy Łagiszy i pan Tomasz Mogielski
z referatu do Spraw Przestępczości Nieletnich z Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów.