Nasza szkoła zawsze pamięta !

Zgodnie z naszą szkolną tradycją, przedstawiciele społeczności szkolnej udali się pod „łagiski” pomnik, pod którym zapalili biało-czerwone znicze jako symbol pamięci o tych naszych bohaterach, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę.