Dzieci z oddziału przedszkolnego obchodziły Dzień Niepodległości przypadający 11 Listopada

 Przedszkolaki obejrzały prezentację multimedialną, poznały symbole narodowe oraz odśpiewały hymn Polski. Wspólnie z przedszkolem nr 12 w ramach integracji dzieci udały się pod pomnik w Łagiszy aby zapalić znicz dla uczczenia pamięci o bohaterach narodowych. Dzieci uczą się szacunku do swojej ojczyzny oraz poszanowania dla godła i flagi.

Może być zdjęciem przedstawiającym 12 osób, dziecko, ludzie stoją, obuwie i na świeżym powietrzu