Nasz szkolny wolontariat już aktywnie pracuje !

Wolontariat we wrześniu planuje następujące akcje:
1.
Internetowa zbiorka pieniędzy na rzecz najuboższych dzieci z Diecezji Sosnowieckiej „Skrzydła”- cały rok szkolny.
2.
Współpraca z fundacją „ Człowiek – nie Kosmita” z Zawiercia
Zbiórka artykułów szkolnych 08.09-17.09.2021r.
3.
Współpraca z Domem dziecka w Sarnowie:
Zbiórka artykułów szkolnych
08.09-17.09.2021r.
4.
Współpraca ze Stowarzyszeniem Aktywności Społecznej „ Dąbrowiacy”
Zbiórka na rzecz Afganistańczykow
20-30.09.2021r.