Lekki tornister

Podczas akcji – : Lekki tornister uczniowie i plecaki zostały zważone, dzieci malowały rysunki z lekkim tornistrem, podczas zebrań rodzice zostali poinformowani o kampanii – w pierwszym etapie uczniowie i rodzice obecnych klas 1.
Natomiast takie same działania były w poprzednim roku w czerwcu dla pozostałych klas.