Nasi stypendyści – Sara i Szymon ! Gratulujemy !!!

12 grudnia 2019 r. podczas XVIII Sesji Rady Miejskiej Będzina
Sara Neuman i Szymon Sarnik
otrzymali stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym 2018/2019.
Gratulujemy!!!