Dyrektor SP 9 informuje, że od 2.01.2020 r. w szkole zostanie uruchomiony monitoring wizyjny

Dyrektor SP 9 informuje, że od 2. 01. 2020 r. w szkole zostanie uruchomiony monitoring wizyjny .