Mikołaj w szkole

Z okazji Mikołaja 6. 12  uczniowie naszej szkoły wyjechali na różnego rodzaju wycieczki: do kina, teatru, na kręgle itp. Natomiast 7. 12 Mikołaj zagościł w szkole i rozdawał słodycze. Dziękujemy Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu za  przygotowanie paczek dla uczniów.
W tym dniu w szkole dominował kolor czerwony, który zwalniał uczniów od pytania. Dziękujemy społeczności szkolnej za zaangażowanie w zabawę.