Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.Ma on w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego i podnoszenie świadomości językowej oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za polszczyznę.
Uczniowie przy okazji poznawali różne języki np sztuczne, martwe, oficjalne, urzędowe, etniczne. Wykonywali różne, ciekawe, zabawne ćwiczenia językowe, pisali swoje imię w języku Braille a, Morse a, pokazywali czynności w języku migowym, czytali wiersze w języku kaszubskim, poznali kaligrafię japońską itp.