Mam kolegę, mam koleżankę :)

24 listopada był dniem szczególnym dla klasy Ia, I b oraz oddziału przedszkolnego. Pod przewodnictwem wychowawczyń odbyły się zajęcia integracyjne, które miały na celu lepsze poznanie się
i zintegrowanie uczniów. Dzieci grały w różne gry i zabawy mające na celu zapamiętanie wszystkich imion. W rytm znanych melodii uczestniczyły w zabawach rytmiczno – tanecznych. Na zakończenie spotkania pokonały tor przeszkód. Podczas zajęć panowała przyjazna i radosna atmosfera, która sprzyjała zacieśnianiu więzi pomiędzy uczniami i nauczycielami.