„Łagiski pomnik”

Pamiętamy!
W sprzyjającej aurze – słonecznej i ciepłej, uczniowie naszej szkoły, jak co roku porządkowali teren wokół „Łagiskiego pomnika” . W ten sposób społeczność szkolna wyraża swoją wdzięczność i szacunek przeszłym pokoleniom walczącym o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny.
Pamiętamy i pamiętać będziemy o naszych bohaterach, często bezimiennych, dla których hasła Bóg, Honor, Ojczyzna nie były pustymi słowami.