Koncert Walentynkowy w oddziale przedszkolnym MZS nr 4 w Będzinie

Piątek 10 lutego 2017 r.  był niezwykłym dniem w życiu przedszkolaków w Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Będzinie– oddział przedszkolny

Z okazji Koncertu Walentynkowego w przedszkolu zaszczycili swoją obecnością babcie i dziadkowie naszych podopiecznych dzieci oraz dyrekcja szkoły. Wnukowie podziękowali swoim dziadkom za opiekę, troskę i miłość oraz złożyli im najszczersze i gorące życzenia. Dziadkowie z uwagą i wzruszeniem wysłuchali treści utworów poetyckich i piosenek w wykonaniu wnuków, mówiących o niezwykłej więzi między nimi. Cały program był ubarwiony pięknymi tańcami dzieci.  Wnuczęta, w dowód wdzięczności, przygotowały i wręczyły swoim dziadkom wyjątkowe laurki. Spotkaniu towarzyszyła miła i radosna atmosfera, a na wszystkich gości czekał słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Ewa Sibielak