Informacje o możliwości ubiegania się o zasiłek opiekuńczy, w swoich zakładach pracy, rodziców dzieci do lat 8, w związku z przewidywanym strajkiem nauczycieli.

Druki w załączeniu. Można je również otrzymać w sekretariacie szkoły.