I PORANEK BAŚNIOWY

11 maja uczniowie klas czwartych w strojach bajkowych spotkali się przed szkołą, by wziąć udział w konkursie czytelniczym i wykazać się znajomością popularnych baśni, legendy o Będzinie i Piaście Kołodzieju.
Oprócz zadania plastycznego, zadań do wykazania się znajomością popularnych baśni było jeszcze 5 innych. Po podziale każdej klasy na dwie grupy i wymyśleniu dla nich nazw, uczniowie udali się do poszczególnych stanowisk ukrytych w szkolnym ogrodzie, na których wyznaczeni uczniowie z klasy VI b wpisywali punkty do KART PRACY.
Zwyciężyła grupa… ŁOSIE W SOSIE ORAZ BAJKOWA DRUŻYNA.
Po ogłoszeniu wyników i poczęstowaniu uczniów słodkościami, wszyscy wyruszyli w pochodzie ulicami Łagiszy, wykrzykując:
„TAKI POMYSŁ MAMY WŁAŚNIE, ŻEBY ZACZĄĆ CZYTAĆ BAŚNIE!”.