Harmonogram zajęć dla poszczególnych klas. Podstawowe informacje dla rodziców i uczniów klas I- III

Harmonogram dla poszczególnych klas

Podstawowe informacje dla rodziców i uczniów klas I- III

Uczniowie, którzy nie przyjeżdżają do szkoły autokarem szkolnym przychodzą do szkoły o podanych poniżej godzinach.

Pierwsza zmiana rozpoczynająca lekcje o godzinie 8.00 przychodzi według harmonogramu:

klasa I b – godz.7.55,
klasa II b – godz. 7.50,
klasa III b – godz. 7.45.

Druga zmiana rozpoczynająca lekcje o godzinie 9.45 lub 10.30 przychodzi według harmonogramu:

klasa I a – godz.9.40 lub 10.25,
klasa II a – godz. 9.35 lub 10.20,
klasa III a – godz. 9.30 lub 10.15

Uczniowie wchodzą różnymi wejściami:

główne ( klasa I a, I b),
– od strony hali sportowej – przewiązka ( klasa II a, II b ),
– od strony placu zabaw – przewiązka ( klasa III a, III b).

Uczeń wchodzi do szkoły w maseczce. Nakaz ich noszenia obowiązuje również w szatni oraz podczas przerw na korytarzu szkolnym. Uczniowie po wejściu do szkoły dezynfekują ręce oraz poddają się mierzeniu temperatur. Każda klasa ma przydzieloną osobną szatnię ( oznaczenie na drzwiach).
Po wyjściu z szatni dzieci kierują się do sali, która została przypisana do danej klasy. Uczniowie poszczególnych klas przebywają w wyznaczonych sektorach na korytarzu szkolnym i przebywają na swoim piętrze.

klasa I a – sala nr 13 ( II zmiana)
klasa I b – sala nr 16 ( I zmiana)
klasa II a- sala nr 17 ( II zmiana)
klasa II b- sala nr 14 ( I zmiana)
klasa III a- sala nr 24 ( II zmiana)
klasa III b- sala nr 19 ( I zmiana)

Wszystkie zajęcia danej klasy odbywają się w tej samej sali, wyjątek stanowią lekcje informatyki oraz lekcje wychowania fizycznego. Klasy te są dezynfekowane na każdej przerwie.

W klasie obowiązują uczniów określone zasady:

– zajmują stałe miejsce przypisane przez nauczyciela,
– nie mogą pożyczać sobie przyborów i podręczników,
– dyżurni systematycznie wietrzą klasę,
– korzystają z płynu dezynfekującego.
Uczniowie mogą zostawiać w szkole podręczniki, których nie potrzebują w domu.
Przerwy ustalane są przez wychowawców o różnych godzinach dla poszczególnych klas.

Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej schodzą na obiad z wychowawcą o ustalonej dla danej klasy godzinie:

I zmiana
klasa I b ( 15 uczniów) – godz. 10.10,
klasa II b ( 3 uczniów) – godz. 10.30,
klasa III b ( 14 uczniów) – godz. 11.00.
II zmiana
klasa I a ( 18 uczniów) – godz. 11.35,
klasa II a ( 17 uczniów) – godz. 12.00,
klasa III a ( 20 osób) – godz. 12.35.

Drugi semestr rozpoczyna się 01.02. 2021 r. i dopiero wtedy zostaną zmienione plan lekcji i godziny rozpoczynania zajęć przez uczniów.