Dzień Sztuki – VII B na wagarach ;)

W dniu 21 marca 2018 roku wraz z klasą VII B pojechałyśmy na „wagary” z okazji pierwszego dnia wiosny oraz zbliżającego się Światowego Dnia Sztuki (15 kwietnia) na Dni Otwarte do Zespołu Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej.

Gospodarze Dni Otwartych zapewnili nam wiele atrakcji związanych z obcowaniem ze sztuką począwszy od wystaw prac malarskich, rysunkowych, rzeźbiarskich, graficznych, szkła artystycznego czy witrażowych przez zwiedzanie wielospecjalistycznych pracowni szkolnych po warsztaty graficzne i z mozaiki szklanej oraz wykład z Historii Sztuki.

Na zakończenie naszej wycieczki mieliśmy przyjemność wzięcia udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA.

Grażyna Bieniasz

Lidia Ściwiarska