Dyrektor szkoły informuje, że od dnia 29 kwietnia (poniedziałek)zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z planem lekcji i planem zastępstw.