Dni Matematyki

15 i 16 marca w związku z Międzynarodowym Dniem Liczby Pi, który przypada 14 marca, zorganizowaliśmy w naszej szkole Dni Matematyki. Klasy I-III inscenizowały wiersze o tematyce związanej z matematyką, np.: Sum, Dziesięć bałwanków, Trójkątna bajka, Tydzień.

Klasy szóste wykonały ciekawe prace plastyczne, które prezentowały symetrię jednoosiową oraz podstawowe figury płaskie. Klasy siódme zaprezentowały plastyczne uosobienie liczby pi. Ponadto uczniowie zaprezentowali swoje wyniki w nauce w formie tabel, diagramów słupkowych i procentowych. Wszystkie dzieci z klas IV-VII uczestniczyły w potyczkach matematycznych o tytuł Omnibusa Matematycznego.

Szkolne Dni Matematyki zbiegły się z corocznym konkursem Kangur Matematyczny, w którym nasi uczniowie wzięli liczny udział.