Apel Wielkanocny

„Apel Wielkanocny”
W dniu 28 marca odbył się apel wielkanocny pt.: „Przez krzyż do chwały”.
Uczniowie  z klas IVa, IVb, IVc, Va, Vb, wraz z Panią Katechetką Katarzyną Głowacz, przedstawili montaż słowno  – muzyczny dotyczący Świąt Wielkiej Nocy, czym  jest Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa.
Po apelu Pani Dyrektor wręczyła Podziękowania, Dyplomy i nagrody za Konkursy oraz złożyła życzenia świąteczne całej społeczności szkolnej.