Bezpieczne pierwszaki

W piątek 29 września i 3 października, naszą szkołę odwiedziła funkcjonariuszka Straży Miejskiej w Będzinie pani Anna Paciej.
Celem wizyty  było poszerzenie wiedzy wśród pierwszoklasistów na temat obowiązujących zasad bezpieczeństwa na ulicy, a także wdrażanie u dzieci obowiązku ich przestrzegania.

Dzieci z klasy I A i I B poznały niektóre przepisy ruchu drogowego. Dowiedziały się m.in. jak bezpiecznie przechodzić przez pasy
i poruszać się w drodze do szkoły. Poznały także kilka znaków drogowych.
Na zakończenie spotkania otrzymały kolorowanki ze znakami ruchu drogowego. Dzieci wykazały duże zainteresowanie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach.