Koło geograficzne

Edukacja regionalna

Uczniowie z klasy 7 brali udział w kółku geograficznym z zakresu edukacji regionalnej.
Poznawali swoja najbliższą okolicę, roślinność, glebę w otoczeniu szkoły, wykonywali ćwiczenia z użyciem gnomonu, busoli, wyznaczali współrzędne geograficzne, azymut, obliczali odległość
w rzeczywistości na podstawie mapy, rysowali plan sytuacyjny, uczestniczyli w grze dydaktycznej.