Bezpieczna szkoła +

Więcej na stronach MEN

oraz pod linkiem

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

Dbanie o bezpieczeństwo to stworzenie optymalnego systemu opieki zarówno w szkole jaki i poza nią. Opisane działania dotyczą przede wszystkim bezpiecznej drogi do szkoły, bezpiecznego wypoczynku, oraz zasad udzielania pierwszej pomocy oraz pomogą ją wzmocnić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
Działania związane z zapewnieniem bezpiecznej drogi do oraz ze szkoły to przede wszystkim działania, dzięki którym uczniowie otrzymują wiedzę o zasadach ruchu drogowego prawidłowym zachowaniu w środkach komunikacji miejskiej oraz szybkim reagowaniu w sytuacji zagrożenia życia.
Działania związane z zapewnieniem bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii oraz wakacji polegają głównie na dostarczeniu informacji dotyczących w jaki sposób należy zadbać o bezpieczną podróż dziecka oraz jego pobyt na koloniach.
Dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy to zapewnienie bezpieczeństwa dla całego środowiska szkolnego. Systematyczna ewidencja i analiza zaistniałych zdarzeń oraz eliminacja potencjalnych zagrożeń poprzez planowe działania przynosi wymierne efekty w postaci m.in. zmniejszonej liczby wypadków.
Pierwsza pomoc to jak najszybsze wykonanie czynności, które są niezbędne i możliwe w konkretnej sytuacji i mają na celu utrzymanie podstawowych czynności życiowych, zapewnienie pomocy lekarskiej, niedopuszczenie do powikłań i złagodzenie bólu. Dlatego też, wiedza o metodach udzielania pierwszej pomocy i sposobach zachowania się w sytuacji wypadku jest ważna i potrzebna w każdym wieku.

Infolinia

Dla młodzieży: 116 111

Dla dorosłych: 800 100 100

Dziecięcy Telefon Zaufania 

Rzecznika Praw Dziecka

  • 800 12 12 12

Related News

Wszelkie prawa zastrzeżone © mzs4.bedzin.pl