Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń, bezpieczny dom

     W ubiegłym tygodniu klasa IIIB odbył się cykl spotkań dotyczących bezpieczeństwa pt. „Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń, bezpieczny dom”. Głównym ich celem było podniesienie wiedzy uczniów na temat występujących zagrożeń oraz sposobów ich unikania i przeciwdziałania im, wzmocnienie świadomości w zakresie odpowiedzialności uczniów za ich bezpieczeństwo. Podczas spotkań z pedagogiem, bibliotekarką i higienistką szkolną omówione zostały najważniejsze zagrożenia związane z pokonywaniem drogi do szkoły, pobytem w szkole, przebywaniem w domu,
w miejscach publicznych oraz podczas korzystania z internetu. Bardzo ważne było podkreślenie, by uczniowie zawsze o każdej nieprzyjemnej rzeczy,
z którą się spotkali opowiedzieli rodzicom lub opiekunom. Dzieci pod okiem wychowawcy wykonały gazetkę podsumowującą wszystkie działania oraz plakaty pt. „Bezpieczeństwo w internecie”.