Apel Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski przygotował apel podsumowujący I semestr r. szk.2022/23, podczas którego przedstawił wyniki klasyfikacji wszystkich klas, laureatów konkursów i zawodów. Pani dyrektor wręczyła Puchar dla najlepszej klasy, którą okazała się 4a!!!
Gratulacje!!! 👏👏👏