POMÓŻMY DZIECIOM Z UKRAINY! Akcja Diecezji Sosnowieckiej ;

Akcja Diecezji Sosnowieckie
Pomoc dla Ukrainy
Dzieci z Ukrainy tracą to, co dla nich najważniejsze – dzieciństwo!

Wojna zawsze jest siostrą biedy.
A co wtedy, gdy konflikt przychodzi tam, gdzie bieda już jest? Wówczas najbardziej cierpią dzieci – opowiada ks. bp Paweł Gonczaruk z diecezji charkowsko-zaporoskiej na Ukrainie.
Caritas Diecezji Sosnowieckiej odpowiadając na apel
Ks. Biskupa organizuje
zbiórkę pieniędzy na przybory szkolne i tornistry, na które często nie stać dzieci mieszkające na Ukrainie. To dla nich ta akcja!
Inicjatywę można wesprzeć również wpłacając dobrowolne kwoty na konto: 25 2490 0005 0000 4520 4459 1536
(z dopiskiem Tornister dla Ukrainy). Akcja trwa do końca września.