DZIEŃ PAPIESKI

W niedzielę 13 października 2019 r., w Polsce jest obchodzony
XIX Dzień Papieski, w trakcie którego przypominane będzie nauczanie świętego Jana Pawła II. Przy kościołach, na ulicach miast i miasteczek wolontariusze zbierają pieniądze na stypendia dla młodych i zdolnych ludzi, które przyznaje Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Wstańcie, chodźmy” – to hasło obchodzonego w niedzielę w Polsce XIX Dnia Papieskiego.

W dniu 13 października 2019 r., w kościele Niepokalanego Poczęcia N.M.P., w Będzinie-Łagiszy, do której przynależy Szkoła Podstawowa nr 9, wolontariusze przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Papież Jan Paweł II – Gdy stał się biskupem, jego ojcostwo duchowe promieniowało na kapłanów. Traktował ich po synowsku, z wielkim oddaniem. Szczególnie swoje ojcostwo realizował podczas pielgrzymek, gdy poznawał kościoły lokalne, gromadził wokół siebie ludzi, oni rozpoznawali w nim ojca w ich przeżywaniu wiary, był dla nich autorytetem moralnym i duchowym

W ramach XVIII Dnia Papieskiego odbywa się też zbiórka na program stypendialny dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin, który prowadzi Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia.