Zmodyfikowane gry zespołowe na lekcji wf-u

Uczniowie poznali nowe gry, które są połączeniem kilku zabaw np. „ trzy gry” czyli równoczesna koszykówka, ręczna i piłka nożna. Uczniowie poznali gry i zabawy dziecięce z różnych stron świata np. afrykańskie pilolo 😀👍.