Zebrania z Rodzicami

6 listopada
5 grudnia
10 stycznia
25 marca
13 maja

Zebranie 6 listopada
o 16.30 – klasy edukacji wczesnoszkolnej
o 17.00 – klasy starsze