Zdrowie czyli wiem co jem !

Programy:

„Ekipa Chrumasa”,
„Śniadanie daje moc”,
„5 porcji zdrowia”,
„Mleko i owoce – warzywa”,

zostały wdrożone w naszej szkole jako jedno z priorytetowych działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia i sposobu odżywiania się dzieci. Ważnym elementem jest zachęcenie dzieci do spożywania większych ilości owoców i warzyw oraz nabiału, a tym samym przyczynienie się do ukształtowania dobrych nawyków żywieniowych, które  będą utrzymywały  się również w późniejszych latach życia. Wszyscy uczniowie z klas I-III  za zgodą rodziców chętnie i z dużym zainteresowaniem angażują się w powyższych akcjach.