Zawieszenie działalności żłobków i przedszkoli do dnia 8 maja

INFORMACJA ŁUKASZA KOMONIEWSKIEGO PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA
Szanowni Państwo, informuję, że wydłużamy okres zawieszenia działalności żłobków i przedszkoli do dnia 8 maja.
Równocześnie w naszych placówkach trwają działania organizacyjne, które mają na celu zapewnienie dzieciom maksymalnego bezpieczeństwa. Wiem, że jest to bardzo trudne w obecnej sytuacji epidemicznej.
Biorąc pod uwagę wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. musimy znacznie ograniczyć liczebność grup przedszkolnych i żłobkowych. Maksymalna liczba dzieci w grupie to 12 osób, natomiast minimalna przestrzeń do wypoczynku i zabawy przypadająca na jedno dziecko i opiekuna wynosi 4 m². Skutkować to będzie tym, że ponad połowa będzińskich przedszkolaków i podopiecznych żłobków nie znajdzie miejsca w placówkach.
Wątpliwości organizacyjne związane są także z wydawaniem posiłków bez kontaktu z personelem kuchennym, korzystaniem z przestrzeni wspólnych, przygotowaniem pomieszczeń odizolowanych dla dzieci przejawiających objawy chorobowe i z wieloma innymi obostrzeniami.
Uważam, że zbyt wczesne uruchomienie placówek kłóci się z informacjami podawanymi przez rząd, dotyczącymi dalszego realnego zagrożenia zakażeniem i przedłużającym się czasem epidemii.
Apeluję do Państwa o przemyślane decyzje w sprawie ewentualnego powrotu dzieci do żłobków i przedszkoli. Zdaję sobie sprawę, że w kilkuosobowej grupie dzieci całkowite wyeliminowanie możliwości przenoszenia infekcji nawet z zachowaniem najwyższego reżimu sanitarnego jest niemożliwe.
Pragnę przypomnieć, że zasiłek opiekuńczy przysługuje Państwu do 24 maja.
Podejmuję próby przygotowania naszych placówek, ale ostateczne decyzje dotyczące ich otwarcia będą związane z aktualną sytuacją epidemiczną.