Balet – to brzmi dumnie

W naszej szkole działają dwie nowe dyscypliny sportu – od października taniec i od listopada balet.
Zachęcamy wszystkie chętne dzieci do udziału w zajęciach dodatkowych, zwłaszcza baletu, który będzie teraz urozmaicony o elementy tańca czyli hybryda klasyki ze współczesnością.
Balet i taniec rozbudzają zamiłowanie do sportu, wyrabiają poczucie rytmu, muzykalność i koordynację ruchu. Kształtują wrażliwość na piękno, poczucie estetyki, wyrabiają u dzieci nawyk prawidłowej postawy i sposób pięknego poruszania się.Lekcje prowadzone są w niezwykle urozmaicony sposób; dzieci poznają podstawowe elementy baletu i tańca poprzez zabawy ruchowe, przenoszą się w zaczarowany świat baśni, a wyuczone elementy baletu/tańca łączone są w małe etiudy i układy choreograficzne. Wkrótce grupa baletowo – taneczna wystąpi na akademii szkolnej ze swoim programem artystycznym.

Balet – piątek o 15.00 w sali lustrzanej,
taniec – w piątek o 16.00 w auli .